Právě jste na:

Reklamační řád

1) Reklamační řád určuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného naší firmou. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.
2) Záruční lhůta, platná pro všechny nepoužité výrobky vyrobené od 1.1.2003, je 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.
3) Jestliže se během záruční lhůty projeví  na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový nebo vrácena kupní cena výrobku. Záruka poskytovaná výrobcem/prodávajícím se nevztahuje  na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití  neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo doporučený rozsah teplot či prudkým přechodem teplot prostředí.
Mobilní telefony, sady, telefony ze sad, ostatní telefonní přístroje, originální příslušenství: záruka na nepoužité přístroje a jejich příslušenství vyrobené po 1.1.2003 je 24 měsíců. Jestliže reklamujete mobilní telefon, stačí přinést/zaslat pouze mobilní telefon, záruční list, popis závady, kontakt na vás a adresu kam opravený výrobek poslat. Nikdy neposílejte SIM kartu a příslušenství, které nereklamujete !!!
Zboží ze sortimentu T-Mobile, O2, Vodafone : můžete reklamovat také na libovolné značkové prodejně daného operátora nebo v jakémkoli značkovém servise. Kontakt na nejbližší značkovou prodejnu nebo servis získáte na prodejně nebo infolince vašeho operátora.

Zboží můžete také reklamovat přímo u nás.
 
Prohledat web

Můj košík

V košíku nejsou žádné položky.